Til- og fraflytning

Her er der et eksempel på en kunde i Allerød som har fået malet sit hus inden indflytning.